ODEON a.s

Archivace dokumentů a účetních dokladů

Kladete si někdy otázku: Proč a kdy archivovat dokumenty nebo účetní doklady? Web www.archivace-dokumentu.cz se pokusí Vám na ni odpovědět.

Povinnosti fyzických i právnických osob v oblasti archivace dokumentů jsou uvedeny v zákonu č.499 Sb. o archivnictví a spisové službě včetně sankcí uvedených v §73 a §74 za porušení těchto povinností.

Společnost ODEON a.s. poskytuje archivační služby pro podnikatelské subjekty, likvidátory a správce konkurzních podstat.

NAŠE NABÍDKA SLUŽEB

Naše společnost ODEON a.s. Vám nabízí služby v oblasti zpracování, archivace a skartace písemností a to buď jako komplexní služby, kdy převezmeme dokumenty Vaší firmy k zpracování, archivaci a skartaci či jako poradenství a služby v dílčích oblastech (zpracování dokumentů, zajištění povolení ke skartaci apod.)

Poradíme Vám, které řešení je pro Vaši situaci optimální, naše služby jsou přitom cenově velmi příznivé!

Pro lepší orientaci v problematice jsme pro Vás připravili i slovníček pojmů související s archivací.

Kromě archivace poskytujeme i další služby jako jsou vedení účetnictví, podnikatelské poradenství, správa pohledávek a pronájem nemovitostí.


Webdesign a SEO Optimalizace ODEON :: mapa-webu :: RSS :: ODEON a.s. je mateřskou společností koncernu ODEON

Další činnosti koncernu ODEON: Ekonomické poradenství :: Penzion Třeboň :: Vedení účetnictví :: Chaty a chalupy :: Třeboň a Třeboňsko :: Internetové služby :: Pronájem skladů a kanceláří - Brno, Praha ::